2 The Honeycomb Wall

Efter X faktor runden d. 19/2/10 blev the i.light.wall project udvalgt som et af de syv. Gruppen består af; Martin Frank, René Hansen, Mirnes Tulic, Thomas Mortensen, Tonny Jensen & Brian Sørensen.

Konceptet bag the i.light.wall project kan ses på denne planche:

Det vigtigste der var at tage med fra konceptet var de parametre der havde indflydelse på geometrien og selvfølgelig at holde fast i konceptet. De parametre der havde indflydelse på geometrien/designet var; forbindelsen mellem lamperne og facadens påvirkning afhængig af lampernes placering. Disse to parametre var opsat for at få en mere varierede facade. Jo højere lamperne var placeret på væggen i tunnelen, jo mere skulle geometrien/designet extruderes ud fra væggen.

Facaden skal gå ind og registere bevægelse og oplyse en pixeleret siluet af objektet.
For at teste hvornår en pixelering af et objekt havde for få pixels og for mange, blev der lavet en pixeltests. Dokumentation på dette kan ses her: Pixeltest

Ud fra testen blev det fastlagt at en pixel på 20×20 cm havde den ønskede effekt, netop af siluetten ikke var for rå eller for fin.

Geometri koncept

Denne pixelering af siluetter skulle skabes gennem geometrien. Den første idé der kom på bordet var at skabe en kube for hver pixel, hvor kuben skulle lyse op indefra.
Der skulle altså skabes en kube med en indre kube for at skabe det diffuse lys mellem de to lag. Pladerne til en side af kuben kunne se således ud:

Ud fra tests med kuberne i 3D visualisering, blev det konkluderet at facaden ville blive for massiv og kompakt.

For at få et mere varierende udtryk i facaden blev set nærmere på et polygon. Hvis polygonet havde for mange sider, ville vi ikke længere få pixeleffekten, men nærmere en cirkel. The Honeycomb system/sekskanten blev valgt som det endelige polygon. Siderne på hexagonet er 11 cm, og derved kan hexagonet være i et kvadrat på 200×200 mm.

Som der ses på billedet foroven har vi “svævende” sekskanter i hexagonet. På disse plader bliver lyset kastet ind på, fra bagpladen, hvorefter det vil blive kastet diffust rundt i hexagonet.:

De følgende billeder viser den løbende proces.

Billedet viser hexagonet med den “svævende” sekskant, som er med til at skabe det diffuse lys, størrelsen af denne varierer så lyset i hele strukturen bliver gradueret.

Billedet herunder viser det H join som er med til at placere sekskanten rigtigt i hexagonet.

Gruppen er igang med at samle en del af strukturen og tester hvordan joinsne fungerer.

Der bliver arbejdet hårdt og intenst på at få vvvv patchen op og kører

Et par dioder er sat i modellen for at se hvordan lyset fungerer.

Systemet fra Grasshopper er bagt ud i Rhino, de 4 viewport kan ses her

Samlingsmetode

Til facaden skal der bruges 7 forskellige joins:

Alle bagpladerne skal samles, så de danner en stor sammenhængende struktur.
For at bagpladerne kommer til at låse hinanden skal de samles med dyvler.

De indikerer hvor dyvlerne skal sættes i.

Nummeringen af siderne til modellen blev gjort manuelt, da dette ville være hurtigere end lasercutteren.

Siderne samles først to og to som på dette billede med to forskellige joins, et til de “svævende” sekskanter og et andet der blot skal forbindes til en anden side på et hexagonet.

Hele systemet skal opbygges som en form for skråt “lagkagesystem”

Det skrå “lagkage” system bliver sammensat som det ses på billedet. de siste to sider af et hexagon bliver sat på det ene lag, hvorefter det andet lag bliver skubbet på dem. samtidig skal der huskes at sætte de “svævende” plader ind i mellem.

Udsnittet af modellen i 1:2 er færdig!!

Dioderne bliver sat i udsnittet af 1:2 modellen torsdag kl. 05:00

Lyset er sat i modellen torsdag morgen kl 06:00. Udsnittet 1:2


Lyset i modellen styres igennem 4v og det hele fungerer som det skal, godt arbejde!

Hvordan interagerer facaden med brugeren?
Når der ingen personer er i tunnelen vil facaden stå og ulme som en bølge, farven vil langsomt skifte over en vis periode. Dette vil være med til at skabe liv og dynamik til tunnelen. Da lyset vil være diffust i hexagonet og ikke direkte, så vil lysintentiteten ikke være så kraftig at den vil gå hen og “farve” hele tunnelen fuldstændig op, men være med til at skabe en stemning i tunnelen. Denne stemning skal være med til at drage fokus væk fra brugeren om at de er bange for at færdes i tunnelen i aften/nattetimerne.

Hvorfor hele farveskalaen?
Dette farveskift i facaden kan justeres meget nemt i vvvv patchen, men der er valgt hele skalaen for at facaden skal være mere varierende. Hvis den blot havde den samme farve konstant og stod og ulmede i denne, vil det ikke gøre facaden så varierende som ellers.

Hvordan fungerer interaktionen med brugeren?
På den modsatte side af facaden er der placeret et kamera, dette kamera vil opfange når en person går ind foran dette. Afhængig af afstanden mellem kamera og facaden vil personens siluet afspejle sig på facaden, jo tættere på kameraet personen er jo større vil hans siluet afspejle sig på facaden. Dette kan være med til at skabe noget dybde i den ellers to dimensionelle lyssætning. Personens siluet kommer også ud som en farve. Denne farve vil også skifte over en vis periode. Denne periode skal ikke være den samme som facadens for at sikre at facaden og personens siluets farve ikke er ens. Hvis det skulle ske at farverne rammer hinanden vil sliuetten lyse kraftigere op end bølgen i facaden.

Er det ikke nok med at facaden kun skifter farve?
Nej. Konceptet bygger på at brugerne af tunnelen skal informeres om andre individers tilstedeværelse i tunnelen. Hvis siluetten på facaden havde samme farve som facaden, vil facaden ikke løse konceptet. I og med at farverne er forskellige, vil det være nemmere at se i tunnelen på farverne, hvor der befinder/opholder sig andre personer.

Bliver det en diskotunnel med disse mange farveskift?
Nej, perioden af farveskift er sat så meget ned at skiftet mellem en farve og en anden vil først opdages efter ca. 30 sekunder, hvis man er skarp kan man fornemme dette når man ankommer og færdes i tunnelen blot efter 10 til 15 sekunder.

Kan denne facade bruges til andet?
I og med at facaden er bygget op på pixelprincippet, kan man evt. lave nogle events med pixelart og andet lyskunst baseret på pixels.

Her kan du se to film om hvordan facadens lysopsætning vil fungere.

The Honeycomb wall – interactive light from Social Technologis on Vimeo.

Den anden interaktionsfilm kan ses på dropbox, den fyldte for meget til at blive uploaded, beklager ulejligheden.
Sti dertil: Social technologies>Martin – honeycomb wall>videos

Her er hele modellen i 1:10 præsenteret

Hele facaden er 4×2 meter, alle delene til dette system kan være på 10 plader!!. D.v.s at vi kan gå ind og lave nogle hurtige få justeringer i grasshopper og vi kan på kort tid have en væg på 8×2 meter på de 20 plader som vi har til rådighed! :)

Et renderingsbillede af hele strukturen hvor gradueringen i de “svævende” plader ses. Gradueringen er med til at skabe nuancer på den måde lyset kommer ud i hexagonet på.

Hvis du har adgang til den fælles dropbox, kan du i mappen Social techologies>Martin – Honeycomb wall, se andre procesbilleder samt videoer af hvordan lyset og interaktionen i strukturen fungerer.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: