1: ART615

Kig i bunden for endelige resultat…

Efter X-factor afstemningen, blev gruppen Team Disciplin dannet med udgangspunkt i Kenneth Rytter´s tidligere projekt “Art Wall”

Team Discipline: Kenneth Rytter, Bjarke Mejnertsen, Bjarke Apollo-Andreasen, Senad Gvozden, Dennis Jensen, Jacob Hilmer

Gruppen påbegyndte mandag d. 22 feb. en diskussion vedrørende strukturens form. Efter overordnede drøftelser af formen, besluttede gruppen at beholde strukturens oprindelige organiske udtryk, dog med forbedringer af stabiliteten. Den oprindelige “skal-struktur” blev genovervejet og forskellige løsningsforslag, vedrørende samlinger og opbygning, blev undersøgt. Derudover fastsatte gruppen et samlet koncept/mål for stukturen, som bygger på følgende: Vi valgte at tage udgangspunkt i en struktur, som skulle placeres på et af de mørke arealer i kildeparken. Her skulle stukturen skabe lys og liv for parkens brugere, samt fungere som en vindskærm, der skaber et rart miljø til ophold. Derudover skulle strukturen fungere som en dialog imellem amatørkunstnere og parkens brugere. Dette skulle realiseres v.h.a en skærm med en tilknyttet hjemmeside. Denne hjemmeside skulle fungere som et forum for amatørkunstnere, hvor deres kunst skal kunne opleves samt skabe dialog med andre kunstnere. Strukturen bliver desuden belyst af grafiske mønstre med farvekode bestemt ud fra de kunststykker der bliver udstillet på skærmen, som hænger på indersiden. Dette koncept gør det muligt for kreative sjæle at skabe en ny og unik stemning i parken igennem deres kunst, hvilket også er med til at skabe en interaktion imellem bruger, objekt og designer.

Der blev i løbet af processen gjort overvejelser omkring samlingssystemet af strukturen. Et eksempel var at hver vertikal del bliver skåret til, så skallens kvadratiske elementer kan skydes ind i position. Denne ide blev dog fravalgt fordi de vertikale elementers proportioner skulle forstørres væsentligt.

Gruppen besluttede sig for et system, hvor de kvadratiske elementer bliver placeret ovenpå de vertikale bjælkeelementer og derefter skruet sammen. Dette blev valgt for at simplificere produktionen, og samtidig for at skabe stor refleksionsværdi på indersiden af strukturen. (Se nedenstående illustrationer)

Efter at havde arbejdet videre med samlings princippet, blev der fastsat en form, som adskiller sig fra det tidligere design ved at være stabilt og skabe et stærkere dynamisk udtryk, som understøtter fornemmelsen af bevægelse. Dernæst besluttede vi os for at konstruere en 1:10 model for at undersøge lyset samt refleksionerne.

Det nye design er 650cm lang og 280cm høj, hvilket gør det muligt at flere personer opholder sig i strukturen samtidigt. Dette giver et godt grundlag for øget social fælleskab.

Efter grundprincipperne for designet var fastlagt, delte vi gruppen op i mindre grupper, hvor nogle skulle arbejde videre med de sidste produktions orienterede finesser i Grasshopper, og resten begyndte at videreudvikle lys konceptet i VVVV.

Umiddelbart ville gruppen beholde det oprindelige lyskoncept og inddele strukturens flader, så de fungerede som store pixels, som derefter kunne styres på forskellige måder (Specielt med henblik på en korrespondance mellem den viste kunst og fladerne). Denne ide blev dog forsimplet fordi det ønskede effekt ikke nødvendigvis ville skabes efter hensigten pga. vinklingen af pladerne og fordi denne løsning var meget tidskrævende. Gruppen ville med fordel kunne udnytte strukturens form og opbygning ved belysning fra en projektor. I denne del af projektet, begynder vi at indrage vores allerede konstrueret mock-up model. Modellen gjorde det muligt at teste flere forskellige lys principper både på ydersiden samt indersiden.

Vi viser her hvorledes model blev konstrueret samt vores videre arbejde med lys på modellen.

Stop-motion af konstruering af 1:10 model

Eksempler på simpel VVVV patch til belysning af struktur:

De 3 ovenstående lys principper blev konstrueret for at gøre strukturen interessant på ydersiden, hvilket ville  skabe opmærksomhed og derved opnå en interaktion mellem parkens brugere og stukturen. lyset er samtidig med til at underbygge billedets stemning på indersiden hvorved interaktionen imellem kunst og bruger forøges og giver en helt unik oplevelse. dernæst skabes også en interaktion imellem inderside og yderside, fordi lyset projekters på overfladen, hvilket vil give mulighed for forbipasserende at skabe en silhouet på indersiden af strukturen, dette gør det muligt for den observerende inde i strukturen at se hvis andre nyder den samme kunst som personen selv. Derudover afhænger lysets farver af de farver som optræder i det gyldne snits ramme på det billed, som bliver vist på skærmen i det givende øjeblik. For at give strukturen endnu mere liv og variation er der opstillet 4 punkter som vandrer langs det gyldne snits kant, disse punkter vandre med en given hastighed som skaber en “analyse” at de brugte farver på billedet.

Hele dette princip skulle mulig gøres v.h.a en tilknyttet hjemmeside, denne hjemmeside skaber grundlag for dialog imellem kunstnere, samt giver parken en speciel og tidbestemt stemning.

Samtidig med generelle lysforsøg og optimering af grasshopper filer, producerede gruppen renderinger, diagrammer og andre værktøjer til formidling af konceptet.

Diagram over overordnet lyskoncept:

Lys konceptet er tiltænkt for at gøre strukturens lys helt unik og tidsbestemt, vi har taget udgangspunkt i et stjerneskud. Dette unikke fænomen vil vi adaptere til vores varierende lys, som skal afhænge af parkens gæster ved at ændre dens kompleksitet af det tidsbestemte mønster på baggrund af antallet af besøgende fra morgenstund til det givende øjeblik hvor strukturen opleves, dette gør mønsteret tidbestemt og helt unik fra dag til dag. derudover ændres mønstret i løbet af dagen.

Vi bliver samtidig enige om at placere strukturen, som ses på ovenstående kort (den hvide markering). Dette skyldes at denne lokation gør det muligt at skabe dialog med et stort område af parken, samtidig med ikke at spolere parkens allerede eksisterende funktion så som fodbold og andre former for ophold på de åbne græsarealer i sommer halvåret.

Grafiske illustrationer:

Som en del af produktionsledet i vores projekt, har vi benyttet programmet RhinoNest som gør det muligt at udregne mængden af materialer der skal bruges for at producere strukturen. I vores tilfælde er vi blevet mødt af problemstillingen at vores nuværende struktur skal bruge 25 MDF plader for at bliver produceret, vi har derfor lavet et alternativ løsning forslag som skulle gøre det muligt at reducere mængden af MDF plader ned til de 20 vi har til rådighed, dette er gjort ved at reducere længden af strukturen med 4 vertikale søjler. nedenstående illustrationer viser hvorledes de to strukturer ser ud.

Final Result

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: