Helene Jensen

Koncept:

I Kildeparken er der det store problem, at mange mennesker når de færdes der om aftenen føler sig utrygge. Dette gør Kildeparken til et yderst frygtet sted at færdes og opholde sig i aftentimerne, og dette er ærgeligt, da frygten i langt størstedelen af tilfældene er ubegrundet. Således er der stort potentiale i at få Kildeparkens besøgende til at fokusere på andet end frygt.

For at opnå dette, vil mit koncept således give parkens brugere adspredelse, og ved hjælp af leg og aktiviteter henlede brugernes opmærksomhed på andet end mørke og skumle arealer. Dette gøres ved at bygge flere sidde/klatre elementer placeret på områderne mellem stierne. Disse strukturer skal interagere med brugerne på en sådan måde, at man inddrages i strukturens udseende og altså selv kan påvirke denne. Dette vil give anledning til ændrede adfærdsmønstre og dermed tiltrække flere mennesker som så kan deltage. For at opretholde opmærksomheden skal der i strukturen indordnes flere programmer, eller små lege om man vil. F.eks. ønskes det, at man ved at røre en delflade trigger en anden flade til at lyse op eller udsende lyd. Så opstår der mulighed for konkurrence mellem struktur og menneske – eller flere mennesker imellem. Jo flere mennesker der befinder sig på eller omkring strukturen, desto mere vil strukturen ændre visuelt udtryk.

Denne struktur vil på en positiv måde henlede brugernes opmærksomhed på noget spændende og sjovt, og dermed skabe gode, associationer til Kildeparken, som således vil opnå et bedre ry blandt brugerne. Ligeledes vil den øgede aktivitet i området, som strukturen skaber, mindske risikoen for kriminelle handlinger, der jo oftest forekommer når området ligger øde hen.

#1 Koncept pinup

#2 Geometri pinup

#3 Final pinup

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: