Kenneth Rytter Porse

Første Uge af DD miniprojekt 2010

Med udgangspunkt i Bo Stjerne´s metode, analyserede og observerende jeg; at Kildeparken var et offentlig transit rum, som i dag timerne kun bliver brugt som gennemgangs areal, hvilket jeg ikke anså som værende tilstrækkelig udnyttelse af  by parkens potentialet. Parken burde være eftertragtet, ikke kun for dens formidable placering men samtidige for de store flade græs arealer, som kunne udnyttes til masser af offentlig aktivitet.

Jeg så samtidig nærmere på hvordan folk interagere med hinanden i det offentlige rum; og i en park som Kildeparken rangerende den social aktivitet meget lavt, hvilket ville sige at folk på ingenmåde interagere med hinanden, istedet passede folk sig selv og skyndte sig videre ud i by rummet.

Denne korte opsummering af mine Observationen ledte videre til mit første koncept.

At transformere de “Mørke” græs arealer om til små aften oaser, som skulle opfordre til ophold i parken, samt potentiel social interaktion. Disse små oaser skulle samtidig oplyse dele af parken, som i sammenspil med mere aktivitet i parken skulle fjerne den utrygge følelse.

De små oaser kom til at indenholde en dynamisk skulptur hvis mål var at skabe interesse samt interaktion mellem bruger og objekt. Interaktionen skulle ske ved bevægelse, når brugeren bevæger sig på det etableret sti system, skulle hver sti symbolisere en farve, disse farven skulle vises v.h.a skulpturen, hvis dette så fangede brugerens interesse så brugen fik lyst til at kigge nærmere på objektet og derved betræde græsset, skulle den dynamiske skulptur tilpasse sig de aktuelle vejr forhold i parken, og fungere som en klima skærm. I dags timerne skulle disse dynamiske strukturer forsvinde fra parkens overflade, ved trække sig ned i græs tæppet, så parken igen kunne fungere som et byrum med fysiske aktiviteter.

Anden Uge af DD miniprojekt

Vi indledte ugen med en miniworkshop som omhandlede et Grasshopper kursus, i dette kursus lærte vi at kontruere et Waffle structural system, hvor vi gik fra ide´til færdig CNC tegning.

Det skal dog siges at jeg ændrede mit koncept en smule efter vores første pinup, Jeg har valgt at arbejde videre med de mørke arealer i kildeparken, dog vil jeg istedet tilføre en ekstra oplevelse til parkens besøgende samt give mulighed for at trække andre samfundslag gennem parken. Dette koncept bygger på en række klima skærme som før, men hvor disse skærme tilføre en ekstra funktion, ved at give brugeren mulighed for at interagere med klimaskærmen og derved opnå en dialog imellem mand og maskine, denne dialog skal bygge på “underground art”, hvor amatør kunsterne får muligheden for at uploade deres kunst via bluetooth til “vægen” som skal være med til at kæde kildeparken sammen med den omkring liggende høj kulturalle del af aalborg, hvor størrelser så som Kunsten og Kultur centeret er placeret. Disse “Art walls” bliver nu til en medie væg som byder på en lang række underground kunst, som parken bruger får mulighed for at interagere, derud over er der potentiale i at skabe en yderlig dialog imellem Kunsten og de opstillede “Art walls” ved at kunne holde ferniseringer i parken og derved skabe nogle offentlige arrangementer hvor den sociale aktivitet i parken vil toppe.

Dette koncept har jeg så arbejdet med i den sidste uges tid, hvor jeg er gået fra en ide´og en dialog væg, til en geometrisk størrelse, denne væg er inspireret af nogle af naturens former samt den menneske skabte geometri, dette er sammesmeltet i en geometrisk form som udtrykke en organiske form v.h.a et skelet opbygget af plane søjler og bjælker samt en front skabt af kvadrater som forholder sig til den aktuelle form.

Pinup efter uge 2

Uge 3 (VVVV)

I denne uge er der blevet arbejdet med interaktions feltet af vores koncepter, disse funktioner er kommet til udtryk v.h.a programmet VVVV. Efter en kort introduktion til programmer, arbejde jeg videre med mit koncept fra tidligere. Programmet har gjort det muligt at udtrykke dele af den stemning der kommer til udtryk gennem den kunst som brugeren ser på det interaktive skærm, denne stemning bliver tolket gennem lys paneler på fronten af klimaskærmen, som v.h.a af VVVV ses som en repliksation af den givende kunst gennem lys.

som ovenstående billed illustrere, så bliver strukturen oplyst i de samme farver, som det billed der optræder på skærmen indvendigt, disse billeder skifter hver 10 min, med en blød overgang (dette er dog ikke lykkes mig at illustrere i vvvv)  billederne/farverne skifter også ved interaktion, hvor brugeren kan være med til at skabe en stemning i kildeparken.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: